THE EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT POLICY ON DOMESTIC VIOLENCE

Authors

  • Ferhat ?ejvanovi?, PhD Government of Brčko District of B&H, an external associate, Faculty of Economics in Tuzla
  • Alma Kova?evi?, PhD Ministry of Internal Affairs, Tuzla
  • Zoran Grgi?, PhD Faculty of Agriculture, Zagreb
  • Aleksandar Maksimovi?, M.Sc. High School of Computing and Business Communication - eMPIRICA, Brčko
  • Vesna Mileti?, PhD Faculty of Business Studies Vršac, Megatrend University, Vršac

DOI:

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1502543C

Keywords:

domestic violence, rural development policy, rural area, victim of violence, criminal act.

Abstract

Rural development policy deals with achieving goals for rural areas and a wide range of socioeconomic activities are included within it. This work intends to connect rural development policies with the occurrence of domestic violence in rural areas. The area of research is the territory of Tuzla Canton, which is, by defnition of OECD (less than 150 habitants/km2), a predominantly rural area. Domestic violence is a wide spread form of violence and a discrimination against women. Domestic violence includes all forms of violence occurring in the family, expanding the possibilities that perpetrators of violence and victims of violence may even be persons who do not live in the family but are related to family members, e.g. former partners, relatives, etc. Research results show that victims of domestic violence are in 90% of the cases women (wives, mothers, daughters, sisters, etc.) and that domestic violence is constantly increasing each following year. All forms of violence over women come stem from a principal discrimination towards women which results in coerce or use of force. For that reason, violence over women is a manifestation of a fundamentally unequal position of women and men, and it represents a form of discrimination against women. This paper uses data acquired from Federal Offce of Statistics of Federation of Bosnia and Herzegovina and statistical data from the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton. On the basis of the gathered data, we employed the descriptive method, the method of analysis and synthesis, as well as the comparative method of analysis. The hypothesis of this paper was the assumption that "women in rural areas are more frequently victims of domestic violence than women living in urban areas".

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Agency for Statistics in Federation of Bosnia and Herzegovina (2011): Federacija Bosne i Hercegovine u brojkama, Sarajevo, BiH, available at: www.fzs.ba/Podaci/Federacija%20BiH%20u%20brojkama%202011.pdf accessed at: 21st March 2013.
2. Antić, G. (2000): Ne-srečno razmerje strankarska politikain ženske v državah srednje in vzhodne Evrope, Družboslovne razprave, vol. 16, no. 34/35, pp. 127-139, Ljubljana, Slovenia.
3. Association pour le Developpement des Echanges internationaux de Produits et Techniques Agroalimentaires (ADEPTA), (2011): 101 pitanje za ženu iz ruralnih područja, rezultati istraživanja o statusu, svijesti i potrebama ruralnih žena u Republici Hrvatsko, Ministrastvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, Hrvatska.
4. Berbič, A. (2005): Uključenost žena u strategiju ruralnog razvoja, Sociologija sela, vol. 43, pp. 803-821.
5. Černič Istenič, M. (2002.): Predlog nacionalnega programa za vključevanje žensk v razvoj podožela, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija.
6. Criminal Justice Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Offcial Gazette of FBiH, no. 36/2003, Sarajevo, BiH.
7. Government of Republic of Croatia (GRC), (2009): UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, Zagreb, available at: www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/biblioteka-ona/14-UN-konvencija.pdf
8. Idžakovic, F. Catovic, A., Žigic, R., Vlaho, M., Brajkovic, M., Petric, A. (2012): Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici, Udružene žene, Banja Luka, BiH.
9. Kovačević, A., Ćejvanović, F. (2013.): Politika ruralnog razvoja i njezin utjecaj na obrazovanje žena u odnosu na nasilje u obitelji, Globalizacija i regionalni identitet, na temu Uloga obrazovanja u identitetu društva i ekonomiji znanja, IV znanstveni skup, Poljoprivredni i Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska, pp. 197-204.
10.Law on Protection against Domestic Violence, Offcial Gazette of FBiH, no. 20/2013, Sarajevo, BiH.
11. Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton (MIATC), (2013a): Report on the work of the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton, (for the period 2006-2012), MIATC, Tuzla, B&H.
12.Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton (MIATC), (2013b): Information on security in Tuzla Canton (for the period 2006-2012), MIATC, Tuzla, B&H.
13.OECD (2003): Territorial indicators of socio economic patterns and dynamics, document no. DT/TDPC (2002)23, OECD, available at: http://oecd.org/dataoecd/42/16/15181756.doc
14.VESTA (2012): Gender i ruralni razvoj - dobre prakse i institucionalni okvir, Udruženje VESTA, Tuzla, Bosna i Hercegovina.
15.WHO Global Consultation on Violence and Health (1996): Violence: A public health priority, WHO/EHA/SPI.POA.2), World Health Organization, Geneva.
16.Žutinić, Đ. (2003): Obrazovanje i ruralni razvoj, zbornik radova, znanstveni skup - Održivi razvoj ruralnih područja Hrvatske i uloga Sveučilišta, Mali Lošinj, Hrvatska, p.p. 38-49

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Ćejvanović, F., Kovačević, A., Grgić, Z., Maksimović, A., & Miletić, V. (2015). THE EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT POLICY ON DOMESTIC VIOLENCE. Economics of Agriculture, 62(2), 543–557. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1502543C

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>