МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

  • Стојан Костић, MSc. студент докторских студија на Пољопривредном факултету у Новом Саду и стипендиста Министарства просвете и науке РС
  • Владислав Зекић, PhD Пољопривредни факултет, Нови Сад
  • Весна Родић, PhD Пољопривредни факултет, Нови Сад

Abstract

Environmental taxes, along with penalty system, represent one of the most important and most frequently used instrument in environmental policy management. Assumptions of their successful implementation in transitional countries are: institutional basis, simplicity, transparency, monitoring and control etc. Many obstacles stand in the way of their effective implementation in transitional countries, such as: reducing the competitiveness of a business entity, public resistance etc. Serbia has legal framework for the implementation of existing economic instruments, however, the main problem remains the unsatisfactory level of their application, and the fact that they serve almost exclusively for achieving fscal goals with a lack of incentives for reducion of environmental pollution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Економска комисија за Европу (2007): Преглед стања животне средине Република Србија, други преглед, УН, Њујорк и Женева. http://www.unece.org
2. Филиповић, Сања (2004): Еколошки порези у појединим европским земљама, Економски анали 49(162), 209-224.
3. Илић-Попов, Гордана (2000), Еколошки порези, Савет пројеката Конституисање Србије као правне државе и Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, Правни факултет, Београд.
4. Илић-Попов, Гордана (2007): Имплементација еколошких пореза у земљама у транзицији, Индустрија 35(3), 75-82.
5. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2010): Закон о шумама, Сл. гласник РС, бр. 30/10), Београд.
6. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2010): Закон о водама, Сл. гласник РС, бр. 30/10), Београд
7. Министарство животне средине и просторног планирања (2010): Закон о заштити природе, Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10, Београд.
8. Мунитлак–Ивановић, Оља (2005): Еколошки аспекти одрживог развоја– међународна и регионална компарација, докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици.
9. Зековић, Славка (2003): Економски и тржишни инструменти у политици одрживог развоја ЕУ, Економски Анали 157:135-149.
10. www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm
Published
2011-12-01
How to Cite
КОСТИЋ, Стојан; ЗЕКИЋ, Владислав; РОДИЋ, Весна. МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, p. 157-163, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/822>. Date accessed: 03 mar. 2021.

Most read articles by the same author(s)