ECONOMIC EFFECTS OF INTENSIFYING PRODUCTION OF MAIN FIELD CROPS

  • Mihajlo Muncan, PhD University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Zemun

Abstract

The starting hypothesis of the present study was the assumption that the intensity of production of main feld crops on family farms can be raised to a higher level by rational use of mineral fertilizers as one of the fastest, simplest and economically most rational measures. The determination/resolution to increase the level of intensity of production of main crops in this way has derived from the results of the survey conducted on 75 family farms in Vojvodina, which showed that family farms, despite the performed analysis of soil fertility and received recommendations from the expert agricultural services for optimum application of mineral fertilizers, in most cases (73%) did not respect obtained recommendations. Therefore the aim of this paper is to estimate the economic effects of the intensifying production of main feld crops on family farms through rational use of mineral fertilizers. The obtained results show that the most signifcant economic effects of intensifying production can be achieved on farms of 10-20 ha of arable land.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Božic D., Muncan, P. (2015): Regional aspects of family holdings structure in the Republic of Serbia, Economics of agriculture, Vol. 62, No. 1, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, pp. 107-123.
2. Bošnjak D., Rodic V. (2010): Komparativna analiza troškova proizvodnje osnovnih ratarskih useva u Vojvodini, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 57, No. 2, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 233-243.
3. D’Andrea, K.E., Otegui, M.E., Cirilo, A.G. (2008): Kernel number determination differs among maize hybrids inresponse to nitrogen, Field Crops Research, Vol. 105, pp. 228- 239.
4. Đukic, V., Baleševic-Tubic, S., Đorđevic, V., Tatic, M., Dozet, G., Jacimovic, G., Petrovic, K. (2009): Uticaj đubrenja na prinos soje, Zbornik radova, Vol. 46, Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, pp. 17-23.
5. Glamoclija, Đ. (2006): Specijalno ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
6. Gogic, P. (2014): Teorija troškova sa kalkulacijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
7. Ivkov, I., Todorovic, S., Muncan, M. (2008): Bruto marža kao značajan pokazatelj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, Tematski zbornik „Agroekonomska nauka I struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede“, Poljoprivredni fakultet, Beograd, pp. 235- 242.
8. Jacimovic, G., Marinkovic, B., Crnoborac, J. (2006): Prinos rafnisanog šecera u zavisnosti od nivoa đubrenja šecerne repe, Savremena poljoprivreda, Vol. 54, No. 3-4, Novi Sad, pp. 285-289.
9. Jovanovic, M., Bošnjak, D. (1997): Ekonomska efkasnost upotrebe mineralnih đubriva u ratarskoj proizvodnji, Zbornik radova „Troškovi, cene i pariteti u poljoprivredi Srbije“, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, pp. 145-163.
10.Kostov, P., Lingard, J. (2002): Subsistence farming in transitional economies: lessons from Bulgaria, Journal of Rural Studies, Vol. 18, No. 1, pp. 83–94.
11. Kresovic M. (2010): Đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura I deo Metode za određivanje potrebnih količina đubriva, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
12.Ljubomirovic, D., Filipovic, V., Jovanovic, B. (2006): Uticaj različitih količina NPK na osobine cernozema u periodu 1970-2004. godina, Savremena poljoprivreda, Vol. 55, No. 5, Novi Sad, pp. 119-124.
13.Maleševic, M., Crnoborac, J., Kastori, R. (2005): Primena azotnih đubriva i njihov uticaj na prinos i kvalitet proizvoda, Azot-Agrotehnicki, fziološki i ekološki aspekti, Novi Sad, pp. 233-267.
14.Maksimovic L., Babovic, J., Caric M., Milic, S. (2010): Ekonomski efekti navodnjavanja i đubrenja u proizvodnji šecerne repe, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 57, No. 4, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 611-623.
15.Muncan, P. (2011): Zavisnost dohotka porodičnih gazdinstava od veličine poseda I strukture ratarske proizvodnje, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 58, No. SB-2, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 51-61.
16.Muncan, M. (2016): The impact of mineral fertilization and atmospheric precipitation on yield of feld crops on family farms, Economics of Agriculture, Vol. 63, No. 3, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, pp. 817-834.
17.Muncan, P., Božic, D., Bogdanov, N. (2010): Ekonomska efkasnost proizvodnje ratarskih kultura na porodičnim gazdinstvima u AP Vojvodini, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 57, No. 1, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 15-24.
18.Muncan, P., Todorivic S., Muncan, M. (2014): Proftability of family farms directed at crop production, Economics of Agriculture, Vol. 61, No. 3, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, pp. 575-585.
19.Sekulic, P., Vasin, J., Ninkov, J., Zeremski-Škoric, T., Milic, S., Kurjacki, I., Šeremešic, S. (2009): Racionalizacija đubrenja mineralnim đubrivima u uslovima ekonomske krize, Ekonomika poljoprivrede, br. 2, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 293-300.
20.Živkovic, B., Nejgebauer, V., Tanasijevic, Đ., Miljkovic, N., Stojkovic, L., Drezgic, P (1972): Zemljišta Vojvodine, Institut za poljoprivrdna istraživanja, Novi Sad.
Published
2017-06-30
How to Cite
MUNCAN, Mihajlo. ECONOMIC EFFECTS OF INTENSIFYING PRODUCTION OF MAIN FIELD CROPS. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 571-586, june 2017. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/107>. Date accessed: 24 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1702571M.
Section
Original scientific papers