The intensive capitalization of the Romanian agricultural potential

  • Ion Bucur, PhD Universitatea “Petrol-Gaze”, B-dul Bucuresti, Ploiesti
  • Bogdan Bucur Masterand, Universitatea “Petrol-Gaze”

Abstract

This article emphasizes the high agricultural potential that Romania has and its low utilization. Even though Romania has terrains that can be used in agriculture, around 62% of the total country surface and has around 30% of the active population involved in agriculture, it is a net importer of agricultural products. Not only that, but the agricultural cultures have a high vulnerability to the evolution of the weather, the irrigational system and the level of mechanization being underdeveloped.


By increasing the use percentage of agricultural terrains and trough expanding the ecological farming, agriculture’s contribution to the development of new working places, improving the commercial balance and the general stimulation of the economic growth will be increased.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 “Anuarul statistic al României pe 2008”, chapter ”Agricultura şi Silvicultura”, http://www.insse.ro/cms/fles/pdf/ro/cap14.pdf
2 “Anuarul statistic al României pe 2008”, chapter ”External Commerce”, http://www.insse.ro/cms/fles/pdf/ro/cap18.pdf
3 “Analiza cost-benefciu a adoptării ACQUIS-ului comunitar de mediu” in Probleme economice, vol 108-109.
4 “Costuri şi benefcii ale adoptării de către Romănia a legislaţiei europene de protecţie a mediului”, Platon Victor,Ciutacu Constantin,Mazilescu Roxana in Probleme economice, vol 38/2002.
5 “Dezvoltarea regională durabilă între actulitate şi necesitate”, Fistung Daniel , Antonescu Daniela Miroiu Rodica , Popescu Teodor , Marin Răsvan in Probleme economice, vol 38/2002.
6 ”Dezvoltarea regională in România-concept mecanisme, instituţii”, Antonescu D. ,Oscar Print, Bucharest, 2003.
7 ”Dezvoltarea rurală durabilă in contextual integrării europene (I)”, acad. Păun Ion Otiman, in www.acad.ro/com2005
8 “Impactul socio-economic al fenomenelor naturale dezastroase in România –inundaţii ,alunecări de teren, secetă”, Chiriac Dumitru, Moldoveanu Maria, Humă Cristina in Probleme economice, vol 20-21/2002.
9 “Priorităţile politicilor agricole şi rurale romăneşti in perspective aderării la UE”, in Probleme economice, vol 112/2004.
10 “Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a devenit operaţional”, in Economistul nr 2568/ 25.02.2008
11 “Raportul FAO-Perspectivele producţiei agricole a României în 2008”, in Economistul 2568/20.02.2008.
12 “Politica agricolă comună-cale de integrare europeană, în România in UE .Potenţial de convergenţă”, Roberta Stanef, supplement of Economie teoretică şi aplicată, Bucharest, June 2nd 2006
Published
2010-12-03
How to Cite
BUCUR, Ion; BUCUR, Bogdan. The intensive capitalization of the Romanian agricultural potential. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 57, n. Spec.num.2, p. 73-78, dec. 2010. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/974>. Date accessed: 28 sep. 2020.