РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

  • Сретен Јелић, PhD Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Немањина 6, Београд
  • Татјана Јовановић, MSc. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Немањина 6, Београд

Abstract

Rural development has signifcant part in development of rural comunities, especialy rural ares include 85% of Serbian teritory which have 42% of population. In the past few decades there is a trend of unbalanced rural development, which is particularly affected the rural areas which vary according to natural, economic, socio-political, cultural and demographic characteristics. There are signifcant differences in the development of rural communities - regions of Serbia, which produces the undisputed heterogeneity of rural society. It is necessary to reduce the existing differences in the level of development in which specifc role is to rural community development. In that sense changes in matrix work is presented as inevitable, but also a good way to deepen the understanding of today's rural communities, encourage local activities, rural policy, particularly with the help of research actions and multidisciplinary approach. Stressing the importance of multidimensionality of rural development, aim to illustrate the role of rural community development and research of new rural reality-based sources in the context of rural development in rural communities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Богданов Наталија, Стојановић Жаклина (2006): Методологија утврђивања руралности и идентификација руралне Србије, поглавље у монографији „Пољопривреда и рурални развој Србије у транзиционом периоду“, Друштво аграрних економиста Србије и Институт за агроекономију Пољопривредног факултета у Београду, стр. 47-70.
2. Европска Комисија (2006): Политика руралног развоја Европске Уније за период 2007-2013, Генерални директорат за пољопривреду и рурални развој.
3. ЕУ (2003): Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS), European Offce for Statistics (Eurostat) – Local Administrative Units (LAUs), Brussels.
4. Малешевић Крстан (2004): Ирско искуство руралног развоја – могуће поуке за Србију, Економски анали, бр.163; стр.183-202.
5. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Национални програм пољопривреде 2010-2013. године.
6. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Преглед сектора пољопривреде у Србији 2010., статистички показатељи.
7. Републички завод за статистику, извештај пописа пољопривреде 2002. године.
8. Стојиљковић Драги, Његован Никола (2010): Прилог за изградњу концепта руралне регионализације у Републици Србији, Економика пољопривреде, вол. 57, бр. 4, стр. 579-587.
9. Теофанов Слободан, Надлачки Радивој, Стефановић Драган, Плавшић Милорад, Иванковић Милан (2010): Стратегија руралног развоја Србије 2010-2013, Тематски зборник „Аграрна и рурална политика у Србији 3“, стр. 273-278.
10. www.minpolj.gov.rs
11. www.rzs.gov.rs
Published
2011-12-01
How to Cite
ЈЕЛИЋ, Сретен; ЈОВАНОВИЋ, Татјана. РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/817>. Date accessed: 03 mar. 2021.