EFFECT OF PROCESSES OF TRANSITION ON THE IMPOVERISHMENT OF RURAL SETTLEMENTS AND AGRICULTURE

  • Драгић Живковић, PhD Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
  • Сретен Јелић, PhD Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
  • Зоран Рајић, PhD Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
  • Миле Пешевски, PhD Универзитет Свети Кирил и Методиј, Факултет за земјоделски науки и храна

Abstract

Globalization, situated in the modern era, refers to the increasing unifcation of world's economic, political, geostrategic and other vital activities benefting primarily developed countries and impoverishing underdeveloped countries and those already poor, ignoring at the same time all aspects of humanity. In our country, the process of globalization was preceded by transitional reforms especially in agriculture. Unfortunately, so far no positive results have been recorded as reforms were usually lagging behind and mostly ineffcient (promt import liberalization). Effcient and synchronized transitional reforms including denationalization are needed having clearly defned goals of the adopted strategy and policy measures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Гамс Андрија (1987): Својина, Институт друштвених наука Београд, стр. 17.
2. Жарп Џин (2011): О ненасилној револуцији, недељник Печат, Београд, бр. 155/2011, стр. 49.
3. Живковић Д., (2004): Глобализација, стратешки циљеви, услови и могући путеви транзиције наших предузећа. Тематски зборник „Пољопривреда у транзицији – компаративна искуства и перспективе. Институт за економику пољопривреде и часопис Економика пољопривреде, Београд.
4. Кокан Младеновић, редитељ, Културно – дневни лист Вечерње новости, Београд, 31/1, 2010.
5. Марковић П., (2004): Шта је транзиција у нашој пољопривред, Тематски зборник „Пољопривреда у транзицији – компаративна искуства и перспективе“. Институт за економику пољопривреде и часопис Економика пољопривреде, Београд.
6. Маџар Љ. (2003): Управљање променама у условима транзиције. Зборник радова „Радикалне промене у предузећима и привреди у условима глобализације. Мегатренд – Универзитет примењених наука, Београд.
7. Митровић Б. (2001): Процес глобализације и транзиције привреде Србије, Економске теме, 1-2, Економски факултет, Ниш.
8. Пејановић Р., Н. Томашевић, Д. (2004): Неуспешност транзиционих реформи у пољопривреди републике Србије. Тематски зборник „Пољопривреда у транзицији – компаративна искуства и перспективе. Институт за економику пољопривреде и часопис Економика пољопривреде, Београд.
9. Пејановић Р., Тица Н. и сар (2002): Нужност транзиције пољопривреде Србије и Црне Горе, Агроекономика, Пољопривредни факултет, Нови Сад.
10. Прокић Б. (2008): Процес транзиције социјализма и развој сеоских подручја на маргиналним подручјима. Зборник радова: Обнова и развој сеоских заједница на маргиналним подручјима, Београд, Власотинце, 2008, стр. 8 – 21.
11. Прокић Б. (2011): Шта је заиста Србија данас, завод за проучавање села. Центар за издавачку делатност, Београд.
12. Радмила Накарада (2008): Распад Југославије, проблеми, дијагнозе, суочавања и транзиције, Службени гласник, Београд.
13. Шушњић Ђуро (2010): „Изван игре на путу“, Зборник у част професора Ђуре Шушњића, Чигота штампа, Београд.
Published
2011-12-01
How to Cite
ЖИВКОВИЋ, Драгић et al. EFFECT OF PROCESSES OF TRANSITION ON THE IMPOVERISHMENT OF RURAL SETTLEMENTS AND AGRICULTURE. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, p. 96-102, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/813>. Date accessed: 03 mar. 2021.