THE CHANGES IN ECONOMY AND IN AGRI-FOOD SECTOR IN POLAND - MACROECONOMIC ANALYSIS

  • Marek Wigier, PhD Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw

Abstract

Polish membership in the EU structures was a milestone which affected the acceleration of structural transformations in the entire national economy. In the period 2002-2014 the integration processes and the support of the agricultural policy was affected on structural changes in agribusiness sector. The purpose of this study is to assess the degree of development of agribusiness sector and the presentation the achievement related with Poland’s membership in the EU. Using the statistical and descriptive methods, has been carried an analysis of the Central Statistical Offce macroeconomic data with regard to assessing the degree of the structural changes in the economy and in the agro-food sector, the changes in food trade. Regarding to agriculture were represented among others changes in the agrarian structure, the income dynamics, regarding to food industry - amount of investments, the development of the output value etc.. The article conclusions are referred to macroeconomic and structural changes taking place in economy, in polish agriculture and in food industry.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ciaian, P., Pokrivcak, J., Szegenyova, K. (2011): Do agricultural subsidies crowd out or stimulaterural credit institutions? The Case of CAP Payments, European Integration online Papers, Vol. 16, No. 15
2. Floriańczyk, Z. (2006): Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na poziom I zróżnicowanie dochodów rodzin rolniczych w Polsce, Studia i Monografe, z. 137, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
3. Fogarasi, J., Wieliczko, B., Wigier, M., Tóth, K. (2014): Financing of Agriculture and Investment Supports in Agriculture, Research Institute of Agricultural Economics, Budapest, Hungary, pp. 55-76
4. Jakubczyk, Z. (2010): Prekursorskie teorie rozwoju krajów zacofanych, ARR, Warszawa, Poland.
5. Kowalski, A., Rembisz, W. (2005): Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność I sprawiedliwość społeczna, IERiGŻ-PIB, Warszawa, Poland.
6. Lewis, W.A. (1954): Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 22, UK.
7. Mroczek, R.(2014):Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, No. 117, IERiGZ-PIB, Warszawa
8. Nurzyńska, I., Poczta, W., (2014): Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi., Fondation for the Development of Polish Agriculture, Wydawnictwo Naukowe Sholar, Warsaw.
9. OECD (2001a): Decoupling: a conceptual overview, OECD, Paris, France.
10.OECD (2001b): Market effects of crop support measures, OECD, Paris, France.
11.Poczta, W. (2012): Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, FDPA, Warszawa, Poland, pp. 65-99.
12.Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2015): Models of growth in agriculture sector with empirical evidence for EU, LAP, Germany, pp. 97-99.
13.Rembisz, W. (2005): Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów producentów rolnych, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, IERiGŻ-PIB, Warszawa, Poland, No. 1, pp. 33-46.
14.Rolnictwo 2014 (2015): Agriculture in 2014, CSO Data, Warsaw.
15.Sprawozdanie 2014 (2015): Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2014, ARiMR, Departament Programowania I Sprawozdawczości, Warszawa.
16.Szczepaniak, I. (2014): Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza, Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, No. 115, IERiGZPIB, Warszawa
17.Tomczak, F. (2005): Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, Poland.
18.Wigier, M. (2014 a): The competitiveness of Polish agriculture after accession to the EU, Economics of Agriculture, Serbia, Vol 61, No. 1, pp. 87-102.
19.Wigier, M. (2014 b): Structural changes in Polish agro-food economy after accession to the UE - achievements and expectations, Agricultural Economics and Management. Monograph, Agricultural Academy, Sofa, Bulgaria, pp. 41-55.
20.Wigier, M. (2014 c): Wsparcie publiczne i konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej, Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, No. 129, IERiGZPIB, Warszawa
21.Wigier, M. (ed.) (2014 d): Food economy and rural areas in Poland - structural changes and effectiveness of public policy, Multiannual Program Reports 2011-2014, No. 141, IERiGZ-PIB, Warsaw
22.Woś, A. (1979): Związki rolnictwa z gospodarką narodową, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Poland.
Published
2015-12-31
How to Cite
WIGIER, Marek. THE CHANGES IN ECONOMY AND IN AGRI-FOOD SECTOR IN POLAND - MACROECONOMIC ANALYSIS. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 1147-1160, dec. 2015. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/269>. Date accessed: 22 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1504147W.