Teme

U časopisu Ekonomika poljoprivrede se publikuju originalni naučni radovi (dvaputa recenzirani), pregledni članci, prethodna saopštenja, prikazi knjiga, kratki osvrti i izveštaji istraživanja. Prethodna saopštenja, prikazi knjiga, kratki osvrti i izveštaji istraživanja će se prihvatiti za objavljivanje nakon prethodne konsultacije/poziva od strane Glavnog i odgovornog urednika časopisa, ili urednika prikaza knjige, usklađeni sa kriterijumima podnošenja radova.

Tematske oblasti

Radovi koji se podnose na evaluaciju i objavljivanje u časopisu EKONOMIKA POLJOPRIVREDE trebalo bi da odgovaraju, ali nije presudno (odluku donosi Glavni i odgovorni urednik), sledećim tematskim oblastima:

 • Ekonomika poljoprivredne proizvodnje,
 • Upravljanje na gazdinstvu (poljoprivrednom preduzeću),
 • Investiranje, finansije i kalkulacije u poljoprivredi,
 • Agromarketing,
 • Organizacija biljne i stočarske proizvodnje i prehrambene industrije,
 • Ruralni razvoj,
 • Održivi razvoj poljoprivrede,
 • Ruralni (Agro) turizam,
 • Pitanja zaštite životne sredine sa aspekta agroekonomije,
 • Trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima,
 • Poljoprivredna politika i zakonodavstvo.