Tehničko uputstvo

DETALJNO UPUTSTVO AUTORIMA I ŠABLON ZA RADOVE KOJI SE OBJAVLJUJU U ČASOPISU EKONOMIKA POLJOPRIVREDE


EKONOMIKA POLJOPRIVREDE je međunarodni naučni časopis, koji kvartalno publikuje Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana (NDAEB) u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograd (IEP) i Univerzitetom ekonomskih nauka iz Bukurešta (ASE). U časopisu se publikuju originalni naučni radovi (dvaputa recenzirani), pregledni članci, prethodna saopštenja, prikazi knjiga, kratki osvrti i izveštaji istraživanja. Izveštaji istraživanja i prikazi knjiga se prihvataju nakon prethodne konsultacije/poziva od strane urednika časopisa, ili urednika prikaza knjige, usklađeni sa ktiterijumima podnošenja radova.

Časopis EKONOMIKA POLJOPRIVREDE prihvata samo radove na engleskom jeziku, podnešene E-mejlom (kao attachment) na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ,  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radovi se dostavljaju u duplikatu, s tim da se na jednom primerku uklonjeni podaci o autorima, kako se ne bi narušio proces anonimnosti recenzije. U drugom primerku rada navode se sve informacije o autorima (u zahtevanom obliku) neophodne za dalju korespodenciju i punu transparentnost publikovanog rada.
Radovi koji se dostavljaju časopisu EKONOMIKA POLJOPRIVREDE moraju posedovati sadržaj istraživanja koja prethodno nisu publikovana na engleskom ili nekom drugom jeziku. Takođe, podnešeni radovi ne smeju biti u procesu razmatranja za publikovanje u nekom drugom časopisu, te njihova publikacija mora biti odobrena od strane svih autora potpisanom izjavom. Izdavač zadržava pravo provere originalnosti dostavljenog rada specijalizovanim softverom za otkrivanje plagijata.

PROCES RECENZIJE

Radovi podnešeni časopisu EKONOMIKA POLJOPRIVREDE podležu duploj anonimnoj (double-blind) recenziji i moraju imati obe pozitivne recenzije usaglašene sa opšteprihvaćenim naučnim standardima. Recenzent samostalno i anonimno ocenjuje rukopis, te može dati pozitivnu recenziju, predlog dorade rada, ili negativnu recenziju. U slučaju antagonističnih recenzija (jedna je pozitivna, a druga negativna) konačna odluka se donosi na osnovu treće recenzije. Rad vraćen autorima na ispravku ne garantuje njegovo objavljivanje po urađenim korekcijama. Konačna odluka o publikovanju će biti donešena nakon ponovljenog procesa recenzije rukopisa. Ukoliko je rad pozitivno ocenjen i prihvaćen za publikovanje, svaki od autora mora potpisati garanciju originalnosti rada i odobrenje za prenos autorskih prava na časopis EKONOMIKA POLJOPRIVREDE.

PRAVILA TEHNIČKE PRIPREME RADOVA

Ovo uputstvo za autore daje sve neophodne informacije, kao i šablon za pripremu radova pre podnošenja za publikovanje u časopisu Ekonomika poljoprivrede. Molimo Vas da maksimalno pažljivo pristupite korišćenju ovog dokumenta, odnosno da ga shvatite kao skup uputstava i praktičan primer koji u mnogome doprinosi lakšoj i efikasnijoj manipulaciji nad Vašim radom u svim fazama uređivanja časopisa. Radovi koji odstupaju od datog šablona se neće uzimati u razmatranje.
Format strane (paper size): Width 170 mm x Height 240 mm; Margine: gore/dole 20 mm, levo/desno 18 mm; Layout: Header 1,25cm, Footer 1,25cm; Orientation: Portrait. Preferira se obim radova do maksimalnih 30.000 karaktera (bez razmaka), odnosno 15 stranica. Radovi ne bi trebalo da budu kraći od 10 stranica. U zavisnosti od kvaliteta rada Uredništvo može prihvatiti i duže radove. Molimo Vas da radove pripremate na računaru u programu Microsoft Word XP ili nekoj kasnijoj verziji ovog programa.
U nastavku sledi detaljan Šablon (tehničko uputstvo) za pravilnu pripremu radova za časopis Ekonomika poljoprivrede. Molimo Vas da maksimalno moguće poštujete tehnička pravila data sledećim šablonom.