O nama

Istorijat časopisa EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

Časopis Ekonomika polјoprivrede postoji već 65 godina i spada u red ne samo najstarijih nego i najuglednijih publikacija u agrarno-ekonomskoj periodici Republike Srbije, predstavlјajući pouzdano ogledalo naše agrarne stvarnosti. Tokom svog dugog i neprekidnog trajanja, časopis je menjao formu i ime, prilagođavao svoju koncepciju i sadržajni profil, pa i dinamiku svoje izdavačke aktivnosti:

 • prvi broj je izašao februara 1954. godine pod nazivom Jutro;
 • septembra 1959. godine je promenio ime u Polјoprivreda i zadrugarstvo;
 • dok od 1964. godine izlazi pod sadašnjim imenom Ekonomika polјoprivrede.

O kontinuitetu časopisa, bez obzira na nekolike promene njegovog imena, svedoči i poruka uredništva u uvodniku broja 1/1964, u kome se ističe: ''ovim brojem, časopis Polјoprivreda i zadrugarstvo'' pod novim imenom ulazi u jedanaestu godinu urednog izlaženja. To novo ime upravo je Ekonomika polјoprivrede, kao jedini specijalizovani agroekonomski časopis na ovim prostorima.
Krajem šezdesetih godina časopis dobija opštejugoslovenski karakter. Naime, od aprila 1969. godine, 'Ekonomika polјoprivrede' zvanično je časopis Zajednice naučnoistraživačkih ustanova Jugoslavije za ekonomiku polјoprivrede i Saveza polјoprivrenih inženjera i tehničara Jugoslavije. Jačanju njegovog naučnog agroekonomskog profila doprinelo je upravo Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije, koje je od 1985. godine ravnopravni suizdavač časopisa.

Za svoje rezultate i doprinos unapređivanju polјoprivrede i razvoju agroekonomske naučne misli, časopis je dobio niz priznanja. Povodom trideseto-godišnjice izlaženja, ukazom Predsedništva SFRJ, Ekonomika polјoprivrede je odlikovana Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.
Treba takođe naglasiti još jednu činjenicu, značajanu za profil i rejting časopisa: tokom šest decenija u časopisu je bilo angažovano nekoliko glavnih urednika. Iz reda akademskih agrarnih ekonomista, prvi je bio prof. dr Branislav Milosavlјević, u čijem je uredničkom mandatu (1963-1966) i utemelјeno ime Ekonomika polјoprivrede. Ipak, časopis su posebno obeležila trojica urednika: inž. Milun Ivanović – 12 godina (od 1966. do 1978.), prof. dr Petar Marković - 10 godina (od 1978. do 1988.) i prof. dr Viden Ranđelović - 13 godina (od 1988. do 2001.), koga je na toj dužnosti, nažalost, zatekla iznenadna smrt (maja 2001.).

Od sredine 2002. do kraja 2011. godine glavni urednik časopisa je bio prof. dr Milan R. Milanović. U uređivačkom mandatu prof. dr Milanovića časopis Ekonomika polјoprivrede je znatno ojačao svoj naučni renome, od nacionalnog časopisa (R62), potom vodećeg nacionalnog (M51), da bi 2010. godine bio ocenjen kao najuticajniji časopis u svojoj naučnoj disciplini i posebnom odlukom Naučnog odbora nadležnog ministarstva, razvrstan je u kategoriju časopisa međunarodnog značaja (M-24).

Od januara 2012. godine dužnost glavnog urednika dobija prof. dr Drago Cvijanović. Tokom 2012. i 2013. godine, časopis je registrovan u čak devet međunarodnih naučnih baza što je publikovane radove učinilo dostupnim širokoj međunarodnoj naučnoj zajednici. Time su stvoreni realni preduslovi za dalјe napredovanje časopisa i njegovo uvrštavanje na listu uticajnih međunarodnih časopisa.

Kako bi se osigurao dalјi naučni napredak, danas uredništvo časopisa čini veliki broj eminentnih stučnjaka iz Australije, Austrije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Francuske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Indije, Italije, Japana, Kostarike, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Nemačke, Nigerije, Norveške, Polјske, Rumunije, Rusije, SAD, Slovenije, Španije, Tajvana, Turske, Ukrajine i Velike Britanije.
Uredništvo časopisa čini 19 članova uređivačkog odbora, 5 članova izvršnog odbora, 5 pridruženih urednika i 62 člana recenzentskog uređivačkog odbora.

Za prvih 55 godina izašlo je ravno 442 (četristo četrdeset dve) sveske ovog časopisa. To je čitava jedna biblioteka. Treba podsetiti da je Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije, povodom pola veka, pripremilo integralnu Bibliografiju Ekonomike polјoprivrede za ceo dotadašnji životni vek ovog časopisa - od 1954. do 2004. godine. U ovom periodu u Ekonomici polјoprivrede su objavlјivani brojni stručni i naučni radovi, koji su tretirali najkompleksnija pitanja razvoja polјoprivrede i sela. Impozantan je broj i radova i autora (preko 4.500). Oni su ne samo analitički tretirali aktuelnu stvarnost u polјoprivredi, nego su, na svoj način, kontinuirano nagoveštavali našu agrarnu budućnost.

Od 2005. do 2012. godine izašle su 32 (trideset dve) redovne sveske, dva tematska i četiri specijalna broja u kojima je preko 1.500 (hilјadu petsto) autora publikovalo 638 (šestotridesetosam) naučnih radova, ostalo su prikazi, dokumenti, obaveštenja, izveštaji sa naučnih skupova, a bilo je nažalost i nekoliko In memoriama.

S obzirom na višedecenijsko trajanje može reći da je časopis Ekonomika polјoprivrede pregledna hronika karakterističnih razvojnih faza, kako krupnih društveno-političkih reformi, tako i brojnih i dubokih ogranizaciono-ekonomskih promena u polјoprivredi.

Glavni i odgovorni urednici časopisa Ekonomika poljoprivrede:

Inž. Stevan AVRAMOVIĆ, septembar 1959 - maj 1963;
Prof. dr Branislav MILOSAVLJEVIĆ, jun 1963 - april 1966;
Inž. Milun IVANOVIĆ, maj 1966 – jun 1978;
Prof. dr Petar MARKOVIĆ, jun 1978 - mart 1988;
Prof. dr Viden RANĐELOVIĆ, april 1988 - maj 2001;
Prof. dr Milan MILANOVIĆ, januar 2002 – decembar 2011;
Prof. dr Drago CVIJANOVIĆ, januar 2012 -

Misija i vizija časopisa

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE je međunarodni naučni časopis, koji kvartalno publikuje Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana (NDAEB) u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograd (IEP) i Univerzitetom ekonomskih nauka iz Bukurešta (ASE). Časopis se u kontinuitetu publikuje već 60 (šezdeset) godina i sve ove godine uspešno integriše agro-ekonomsku naučnu oblast u kontekst globalne ekonomije. Tokom višedecenijskog i neprekidnog trajanja časopis je menjao formu i ime, prilagođavao svoju koncepciju i sadržajni profil, pa i dinamiku svoje izdavačke aktivnosti. Od 2002 godine ustaljna je tromesečna dinamika štampanja časopisa, sa četiri redovna broja.
Osnovni cilj časopisa Ekonomika poljoprivrede je da promoviše originalna istraživanja u oblasti poljoprivredne ekonomije i agrobiznisa, dajući dragocen doprinos kako za naučne krugove, istraživače i stručnjake, tako i kreatore tržišne politike i proizvođače u visoko konkurentnom okruženju.
Tokom 2012 i 2013 godine časopis Ekonomika poljoprivrede je registrovan i indeksiran u nekoliko međunarodnih naučnih baza:

 1. EBSCO,
 2. AgEcon Search,
 3. Index Copernicus Journals Master List,
 4. Social Science Research Network (SSRN),
 5. ProQuest,
 6. Ulrich's Periodicals Directory,
 7. CABI,
 8. J-Gate,
 9. The World Wide Web Virtual Library for European Integration.