Impact of nitrogen fertilisation on the economic efficiency of winter wheat yield

  • Marjeta Pintar, BSc Agriculture, Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana
  • Barbara Zagorc, BSc Agriculture, Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana

Abstract

The economic efficiency of winter wheat production with regard to nitrogen (N) fertilisation was studied on the results of experiment with the fertilisation of winter wheat variety Žitarka. In the experiment it was found out how different fertilisation treatments of N sidedressing (different total quantity, number of side dressing and the target value at the frst side dressing) affect the yield quantity and the parameters of wheat quality. Economic analysis was used to establish the fact that different fertilisation treatments of wheat with N influenced significantly the economics of wheat production. Economically the most efficient side dressing in the studied conditions was that with the total side dressing up to 210 kg N/ ha – Nmin applied in three rates, and that with the target value of 120 kg N/ha at the first side dressing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Baker, D.A.; Young, D.L.; Huggins, D.R.; Pan, W.L. 2004. Economically Optimal Nitrogen Fertilization for Yield and Protein in Hard Red Spring Wheat. Agronomy Journal, 96(2004): 116-123
2. Briški, L. 1994. Gnojenje ozimnih žit. Tehnološki list 51/94. Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 16s.
3. Gandorfer, M.; Rajsic, P. 2008. Modelling Economic Optimum Nitrogen Rates for Winter Wheat When Inputs Affect Yield and Output-Price. Agricultural Economics Review, 9(2008)2: 54-64
4. Garrido-Lestache, E.; López-Bellido, R.J.; López-Bellido, L. 2004. Effect of N rate, timing and splitting and N type on bread-making quality in hard red spring wheat under rainfed Mediterranean conditions. Field Crops Research, 85(2004): 213-236
5. Karuaihe, R.; Young, D. 2005. Statistical response of HRSW yield and protein to nitrogen fertilisation: A progress report. Found 30.08.2010 on internet http://css.wsu.edu/proceedings/2005/Statistical_Response.pdf
6. Leskošek, M. 1994a. Kakovost pšenice in dognojevanje ob klasenju. Kmečki glas, 51(1994)43: 11
7. Leskošek, M. 1994b. Kakovost in dognojevanje ob klasenju. Kmečki glas, 51(1994)44: 12
8. Pechanek, U.; Karger, A.; Gröger, S.; Charvat, B.; Schöggl, G.; Lelley, T. 1997. Effect of Nitrogen Fertilisation on Quality of Flour Protein Components, Dough Properties and Breadmaking Quality of Wheat. Cereal Chemistry, 74(1997)6: 800- 805
9. Rednak, M. 1998. Splošna izhodišča in metodologija izdelave modelnih kalkulacij za potreb kmetijske politike. Prikazi in informacije 189. Kmetijski inštitut Slovenije. Ljubljana: 15
10. Splošna metodološka izhodišča in pojasnila k modelnim kalkulacijam. 2010.
11. http://www.kis.si/datoteke/fle/kis/SLO/EKON/Splosna%20izhodisca%20in%20specifcna%20pojasnila_internet_februar2010.pdf
12. Sušin, J.; Zemljič, A. 2002. Vpliv dognojevanja z ureo in KAN-om na pridelek in vsebnost surovih beljakovin v zrnju ozimne pšenice. In: Novi izzivi v poljedelstvu 2002: Zbornik simpozija, Zreče, 5. in 6. december 2002, Slovensko agronomsko društvo, Ljubljana: 280-284
13. Tanjšek, L.; Tanjšek, A. 2004. Vpliv gnojenja pšenice na nekatere pekarske lastnosti pšenice in odkupno ceno pri interventnem odkupu. In: Novi izzivi v poljedelstvu 2004: Zbornik simpozija, Čatež ob Savi, 13. in 14. december 2004, Slovensko agronomsko društvo, Ljubljana: 240-245
14. Tomasović, S. 1990. Dognojevanje pšenice. Sodobno kmetijstvo, 23(1990)5: 214- 216
15. Zbirnik rastlinskih kalkulacij. Modelna kalkulacija za pšenico. 2010. http://www.kis.si/datoteke/fle/kis/SLO/EKON/ZBIRNIKrastlinska.xls
16. Zemljič, A.; Ileršič, J., 2008. Opisna sortna lista za pšenico 2008. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, 2, 1: 8-10
17. Zemljič, A.; Sušin, J. 2000. Vpliv dognojevanja z dušikom na pridelek in kakovost ozimne pšenice. In: Novi izzivi v poljedelstvu 2000: Zbornik simpozija, Moravske Toplice, 14. in 15. december 2000, Slovensko agronomsko društvo, Ljubljana: 189-192
Published
2010-12-03
How to Cite
PINTAR, Marjeta; ZAGORC, Barbara. Impact of nitrogen fertilisation on the economic efficiency of winter wheat yield. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 57, n. Spec.num.2, p. 243-250, dec. 2010. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/997>. Date accessed: 24 sep. 2020.