АNALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

  • Dejan Jakšić, PhD Faculty of Economics, Subotica
  • Bojana Vuković, MSc. Faculty of Economics, Subotica
  • Kristina Mijić, MSc. Faculty of Economics, Subotica

Abstract

The financial position of a company is determined by its financial balance, indebtedness, solvency, maintenance of real value of equity and reproductive ability. In order to recognize a financial position of agricultural companies as good, acceptable or bad, in this paper we observed the most important parameters of the financial position of agricultural companies in the Republic of Serbia. The research was based on a sample of 50 financial statements of agricultural companies. Comparison of indicators of the financial position of the companies in two consecutive years (2008, 2009) led to a conclusion that 70% of the agricultural companies had a bad financial position in both observed years. Bad financial position of the companies is a consequence of the lack of financial balance, and inability to maintain an acceptable level of liquidity. Bad financial position of most agricultural companies indicates the problem of agricultural branch as a whole, which requires systemic measures by strengthening financial position and therefore economic position of agricultural activity in Republic of Serbia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Вукелић Гордана, Вукоје Вељко (2010), Финансијско пропадање пољопривредних предузећа Војводине, Рачуноводство, 5-6/2010
2. Вукоје Вељко (2007), Анализа основних показатеља успеха пољопривреде и прехрамбене индустрије Војводине, Савремена пољопривреда, 3-4/2007
3. Вуњак Ненад (2008), Финансијски менаџмент - пословне финансије, Економски факултет Суботица, Суботица
4. Жагер Катарина, Мамић Сачер Ивана, Север Сања, Жагер Лајош (2009), Анализа финанцијских извештаја, Графички завод Хрватске, Загреб
5. Ранковић Јован (2006), Анализа рентабилитетног и финансијског положаја привреде Србије, Економика предузећа, 7-8/2007
6. Родић Јован, Вукелић Гордана, Андрић Мирко (2007), Теорија, политика и анализа биланса, Беокњига, Београд
7. Словић Драгослав (2003), Динамичка анализа биланса, Финех, Београд
8. www.apr.gov.rs, (датум доступности: 10/10/2010)
9. www.nbs.rs, (датум доступности 15/10/2010)
Published
2011-03-31
How to Cite
JAKŠIĆ, Dejan; VUKOVIĆ, Bojana; MIJIĆ, Kristina. АNALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 81-90, mar. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/862>. Date accessed: 30 july 2021.