THE EFFECTS OF STOCK REPURCHASE ON THE MARKET VALUE AND ON THE COMPANY'S FINANCIAL POSITION OF DAIRIES IN SERBIA

  • Vladan Pavlović, PhD Мegatrend University, Belgrade
  • Saša Muminović, PhD Julon, d.d., Ljubljana, Slovenia, Member of the Aquafil Group
  • Vladimir Grbić, PhD Мegatrend University, Belgrade

Abstract

This paper aims to show how the stock repurchase, aimed at preventing demage for company, was reflected on the stock price and financial position of companies of Serbian dairy industry. The choice of companies in the dairy industry is the result of significance of dairy industry for the Serbian economy and relatively significant stock repurchase of these companies in relation to the stock repurchase of companies in other sectors. Research on effects of stock repurchase on the market value indicated that the stock repurchase did not prevent a further decline in their value, as well as the numerous other anomalies of the Serbian capital market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Вукашиновић, Ј., Вукашиновић, А. (2011): Рачуноводствено обухватање стицања сопствених акција, Рачуноводство, вол. 55(5-6), стр. 21-33
2. Павловић, В., Муминовић, С. (2011): Међузависност берзанске вредности акција, мотива и обима откупа сопствених акција, Економика пољопривреде (58) бр. 2, стр. 265-280
3. Павловић., В. (2010): Откуп сопствених акција - циљеви, методи и ефекти, Рачуноводство, вол.54 (3-4), Београд, стр. 63-79
4. Павловић, В., Муминовић, С. (2010): Значај развоја финансијских тржишта за српску привреду, Индустрија вол. 38(4), Економски институт, Београд, стр. 41-67
5. Павловић, В. (2010): Теорија и анализа биланса, Мегатренд универзитет, Београд
6. Поповић, Р. И. (2009): Структурне промене на тржишту млечних производа у Србији, Прехрамбена индустрија - млеко и млечни производи, 20(1-2), 7-11.
7. Производња и тржиште млека у Србији, Привредна комора Србије, Удружење за пољопривреду, прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду, 29.10.210.
8. Стевановић, С., Ђоровић, М., Милановић, М. (2008): Анализа неких резултата досадашње транзиције у Србији и источноевропским земљама. Економске теме, Ниш, вол. 28, бр. 3, стр. 99-110
9. Стевановић, С., Ђоровић, М., Милановић, М. (2010): Светска финансијска криза и њене последице на привреду Србије, Економика пољопривреде, вол.57 (3): 353-368
10. Тодоровић, М. (2008): Чему служе откупи (сопствених) акција?, Економика предузећа, бр. 7-8
11. Финансијски извештаји компаније „Имлек“, Београд
12. Финансијки извештаји компаније „Млекара Суботица“
Сајтови:
13. www.belex.rs
14. www.imlek.rs
15. www.mlekara.rs
16. www.pkr.rs
17. www.sec.gov.rs
18. www.ekapija.com
Published
2011-12-31
How to Cite
PAVLOVIĆ, Vladan; MUMINOVIĆ, Saša; GRBIĆ, Vladimir. THE EFFECTS OF STOCK REPURCHASE ON THE MARKET VALUE AND ON THE COMPANY'S FINANCIAL POSITION OF DAIRIES IN SERBIA. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 4, p. 577-594, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/608>. Date accessed: 26 nov. 2020.
Section
Original scientific papers