ECONOMIC ACTIVITY IN AGRICULTURE IN THE PERSPECTIVE OF EMBEDDEDNESS THEORY: THE CASE OF POLAND

  • Michał Dudek, M.A. Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw

Abstract

The paper presents the concept of embeddedness of economic activity in relation to agriculture. In this perspective, economic activity can be considered dependent on cognitive structures, structures of social relations, culture, and political institutions. It has been concluded that the idea of embeddedness can be an interesting and useful analytical tool for the analysis of economic activity undertaken by farmers. The article presents an analysis of the state of the art, as well uses selected information and data on the methodology of panel surveys carried out by the Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute. Based on the analysis of the embeddedness theory, it is argued that embeddedness is not a coherent theoretical concept but rather a potential framework for investigating various economic issues. One of these issues is agricultural activity. Embeddedness framework constitutes a scheme which could organize an alternative approach to economic actions to mainstream agriculture economics.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Beckert, J. (1999): Economic action and embededdness: the problem of structure of action, paper presented at the 11th Annual Meeting of Socio-Economics in Madison, the meeting in European Sociological Association in Amsterdam and a colloquium at the Free University of Berlin, pp. 34-35.
2. Chmielewski, P. (2010): Umiarkowany metodologiczny indywidualizm: przezwyciężenie tradycyjnego sporu między holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych, in Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, Lompart, A. (ed.), Instytut Socjologii UW, Wydawnictwo UW, Warszawa, pp. 51-52.
3. Daugbjerg, C., Swinbank, A. (2007): The politics of CAP reform: trade negotiations, institutional settings and blame avoidance, Journal of Common Market Studies, Blackwell Publishing Ltd, vol. 45, no. 1, p. 19.
4. Dequech, D. (2003): Cognitive and cultural embeddedness: combining institutional economics and economic sociology, Journal of Economic Issues, ABI/ Inform Global, p. 464.
5. DiMaggio, P., Zukin, S. (1990): Structures of cappital. The social organization of the economy, Cambridge University Press, p. 15-19.
6. Glinka, B. (2008): Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 10-11.
7. Gorlach, K. (2004): Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, p. 250.
8. Granovetter, M. (1985): Economic action and social structure: the problem of embeddedness, American Journal of Sociology, The University of Chicago Press, vol. 91, no 3, p. 490.
9. Halamska, M. (2008): Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo, IRWiR PAN, Report no. 143, No 2, Warszawa, p. 62.
10. Hamulczuk, M. (2009): Analiza, prognozowanie i zarządzanie ryzykiem cenowym na podstawowych rynkach rolnych – możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009, IAFE-NRI, Report no. 149, Warszawa, p. 11-18.
11. Hanneman, R. A., Riddle, M. (2005): Introduction to social network methods, Riverside, CA, University of California, Riverside, p. 9.
12. Marody, M., Kochanowicz, J. (2007): Pojęcie kultury ekonomicznej w wyjaśnianiu polskich przemian, in Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Kochanowicz, J., Mandes, S., Marody, M. (eds.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, p. 19.
13. Kowalski, A. (2010): Dlaczego Polska nie powinna zgodzić się na denacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej, Opinie i ekspertyzy, OE-124, Kancelaria Senatu, Warszawa, p. 4.
14. Polanyi, K. (2010): Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 51.
15. Sikorska, A. (2006): Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach 2000-2005, Projekt badawczy nr H02C 035 28, IAFE-NRI, Warszawa, pp. 5-10.
16. Tversky, A., Kahneman, D. (1974): Judgements under uncertainty: heuristics and biases, Science, New series, vol. 185, no 4157, American Association for the Advancement of Science, pp. 1130-1131, 1124, 1128-9.
17. Stern, N. (2009): Ekonomia zmian klimatycznych – podsumowanie raportu in Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, p. 180.
18. Uzzi, B. (1997): The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organization: the network effect, American Sociological Review, vol. 61, American Sociological Association, pp. 684-685.
19. Wellman, B. (1988): Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, in Social structures: a network approach, Wellman B., Berkowitz S.D. (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, s. 20.
20. Wilkin, J. (2008): Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach WPR, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE, http://ec.europa.eu/budżet/reform, pp. 1-4, 01.04.2011.
21. Witt, P. (2004): Entrepreneur’s networks and success of start-ups, Entrepreneurship and regional development no 16, Routledge, Tylor and Francies Group, pp. 391-398.
Published
2016-01-31
How to Cite
DUDEK, Michał. ECONOMIC ACTIVITY IN AGRICULTURE IN THE PERSPECTIVE OF EMBEDDEDNESS THEORY: THE CASE OF POLAND. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 63, n. 1, p. 205-215, jan. 2016. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/186>. Date accessed: 24 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1601205D.