Петровић, Перо, Весић, Добрица, AND Мирковић, Адријана. " REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES IN SERBIA AND THE DEVASTATION OF RURAL AREAS IN TRANSITION" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)