Петровић, Перо, Добрица Д. Весић, PhD, & Адријана Мирковић. " REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES IN SERBIA AND THE DEVASTATION OF RURAL AREAS IN TRANSITION." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 373-379. Web. 14 Apr. 2021