Његован, Зоран, Пејановић, Радован, AND Марковић, Катарина. " MEASURING THE LEVEL OF RURAL DEVELOPMENT OF UPPER DANUBE REGION" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)