Мекић, Цвијан, Трифуновић, Григорије, Христов, Славча, AND Новаковић, Зорица. " DAIRY GOATS, NUTRITIOUS AND TECHNOLOGICAL VALUE OF GOAT MILK" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (12 September 2018)