Мекић, Цвијан, Григорије Трифуновић, PhD, Славча Христов, PhD, & Зорица Новаковић, PhD. " DAIRY GOATS, NUTRITIOUS AND TECHNOLOGICAL VALUE OF GOAT MILK." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 340-348. Web. 14 Apr. 2021