Јовановић, Миленко, Тица, Недељко, Зекић, Владислав, Марковић, Тодор, AND Милић, Драган. " ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА КОРИШЋЕЊА БИОГАСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)