Јовановић, Миленко, Недељко Тица, PhD, Владислав Зекић, PhD, Тодор Марковић, PhD, & Драган Милић, MSc.. " ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА КОРИШЋЕЊА БИОГАСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): n. pag. Web. 16 Apr. 2021