Јовановић, ., Тица, ., Зекић, ., Марковић, ., & Милић, . 2011 Dec 1. ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА КОРИШЋЕЊА БИОГАСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ. Economics of Agriculture. [Online] 58:1 Book 1