Јовановић, ., Тица, ., Зекић, ., Марковић, ., & Милић, . (2011). ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА КОРИШЋЕЊА БИОГАСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ. Economics Of Agriculture, 58(1 Book 1). Retrieved from http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/842