ЈОВАНОВИЋ, Миленко et al. ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА КОРИШЋЕЊА БИОГАСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/842>. Date accessed: 16 apr. 2021.