Živković, Aleksandar, AND Đurić, Gordana. " ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)