Živković, Aleksandar, & Gordana Đurić, PhD. " ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 301-310. Web. 18 Apr. 2021