Živković, A., & Đurić, G. 2011 Dec 1. ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА. Economics of Agriculture. [Online] 58:1 Book 1