Živković, A., & Đurić, G. (2011). ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА. Economics Of Agriculture, 58(1 Book 1), 301-310. Retrieved from http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/840