Димитријевић, Бојан, & Бранка Калановић Булатовић, PhD. " STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RASPBERRY PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 292-300. Web. 14 Apr. 2021