Ljubojev, Nadezda, Dukić-Mijatović, Marijana, AND Vojinović, Željko. " LEGAL PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA" Economics of Agriculture [Online], Volume 64 Number 3 (30 September 2017)