Поповић, Раде, Кнежевић, Марија, AND Тошин, Милош. " FARM SUSTAINABILITY – APROACHES TO MESUREMENT" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)