Поповић, Раде, Марија Кнежевић, & Милош Тошин. " FARM SUSTAINABILITY – APROACHES TO MESUREMENT." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 187-192. Web. 15 Apr. 2021