Костић, Стојан, Зекић, Владислав, AND Родић, Весна. " МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)