Костић, Стојан, Владислав Зекић, PhD, & Весна Родић, PhD. " МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 157-163. Web. 16 Apr. 2021