Костић, ., Зекић, ., & Родић, . 2011 Dec 1. МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ. Economics of Agriculture. [Online] 58:1 Book 1