Костић, ., Зекић, ., & Родић, . (2011). МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ. Economics Of Agriculture, 58(1 Book 1), 157-163. Retrieved from http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/822