КОСТИЋ, Стојан; ЗЕКИЋ, Владислав; РОДИЋ, Весна. МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 58, n. 1 Book 1, p. 157-163, dec. 2011. ISSN 2334-8453. Available at: <http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/822>. Date accessed: 15 apr. 2021.