Јовановић, Маријана, Никола Његован, MSc., & Невена Kрунић. " INFLUENCE OF THE CROP YIELD PAIRING ABOVE- GROUND BIOMASS AND GRAIN CORN AND SOYBEAN." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): 133-140. Web. 18 Apr. 2021