Јелић, Сретен, AND Јовановић, Татјана. " РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА" Economics of Agriculture [Online], Volume 58 Number 1 Book 1 (1 December 2011)