Јелић, Сретен, & Татјана Јовановић, MSc.. " РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА." Economics of Agriculture [Online], 58.1 Book 1 (2011): n. pag. Web. 14 Apr. 2021