Јелић, ., & Јовановић, . 2011 Dec 1. РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА. Economics of Agriculture. [Online] 58:1 Book 1