Јелић, ., & Јовановић, . (2011). РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА. Economics Of Agriculture, 58(1 Book 1). Retrieved from http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/817