Grujić, Biljana, Roljević, Svetlana, AND Kljajić, Nataša. " CATEGORIZATION OF POVERTY IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PERIOD 2006-2010" Economics of Agriculture [Online], Volume 60 Number 2 (30 June 2013)